Har vi rätt e-postadress och mobilnummer?
Deltagare och tidigare deltagare i Karma: Hjälp oss att säkerställa att vi har rätt information så vi kan uppdatera dig om Karma-projektet.